Kies voor boot-check

  • Internationale dienstverlening
  • Keurt ook voor verzekeraars
  • Aangesloten bij EMCI
  • Scherpe tarieven
  • Onafhankelijke keuringen

INSPECTIE BENODIGD?Neem contact op

EMCI Gecertificeerd

Warmtebeeld inspectie (thermografie)

Boot-Check gebruikt de warmtebeeldcamera voor het herkennen van onvolkomenheden in elektrische installaties, voortstuwingsinstallaties, koelinstallaties, verwarmingsinstallaties. Afwijkende temperaturen kunnen immers duiden op defecten, slijtage of andere onvolkomenheden.

Met deze geavanceerde thermografische meet en analyse apparatuur zijn we in staat om de temperaturen te meten en vast te leggen op beeldmateriaal. De warmtebeelden worden op kantoor met de benodigde computersoftware geanalyseerd en verwerkt in een duidelijk rapport.

Boot-Check is getraind door Flir om de warmtebeeldcamera te gebruiken en de beelden te kunnen analyseren. De warmtebeeldcamera kan ook worden ingezet voor het meten van andere doeleinden, zoals het opsporen van warmtelekkages, vochtlekkages, opsporen van vloerverwarmingsbuizen etc.