Kies voor Boot-Check

  • Verzekeringsgeldige rapportages
  • Aangesloten bij EMCI
  • Professioneel en onafhankelijk

Weet wat u koopt!

Onafhankelijk- en maatwerkkeuringen voor pleziervaartuigen.

KEURINGSKOSTEN Lees meer

EMCI Gecertificeerd

Aankoopkeuring of verkoopkeuring van een boot

Bij een aankoopkeuring of verkoopkeuring van een boot wordt het gehele vaartuig geïnspecteerd op vele tientallen essentiële onderdelen. Bovendien eisen veel verzekeraars een onafhankelijk keuringsrapport voordat zij een vaartuig opnemen in de vezekering.

Waarom een aan of verkoop bootkeuring?

Door de keuring krijgt u een onafhankelijk en betrouwbaar beeld van de conditie van het vaartuig. Keuren van het vaartuig, voordat de werkelijke overdracht van het vaartuig plaatsvindt, zal juridische conflicten tussen koper en verkoper voorkomen. De keuringen worden volgens de normen van het EMCI uitgevoerd. In één duidelijk en zéér gedetailleerd keuringsrapport, worden alle wezelijke gebreken vermeld, zodat u weet wat de actuele conditie van het vaartuig is. Op basis van ons rapport kunnen maatregelen genomen worden in herstel of vervanging, voordat het schip aangekocht of verkocht wordt. Door het keuringsrapport worden eventuele conflicten over de conditie van het schip vermeden. Als verkopende partij heeft u immers de meldplicht om gebreken te melden en als kopende partij heeft u een onderzoeksplicht.

Wat houdt een bootkeuring in?

Een aankoopkeuring of verkoopkeuring bestaat uit een zeer uitgebreide inspectie, waarbij het vaartuig wordt beoordeeld op de conditie, achterstallig en toekomstig onderhoud, gebreken en veiligheid, en deze worden vastgelegd in een overzichtelijke rapportage. Standaard worden aankoopkeuringen en verkoopkeuringen aangevuld met een proefvaart. Het rapport wordt voorzien van foto's en een eventueel op video vastgelegd boroscopieonderzoek.

Ten aanzien van het onderwaterschip van een stalen boot, zal de keuring uitgebreid worden met een huiddiktemeting zodat u precies weet wat de huiddikte is van de romp. Betreft het een polyester vaartuig, dan wordt de keuring uitgebreid met een osmose onderzoek, waarin het vaartuig visueel beoordeeld wordt met speciale aandacht voor "verdachte" plekken.

Keuringspunten

Uw boot wordt op tientallen essentiële punten gekeurd volgens EMCI normen. Op de pagina met keuringspunten geven wij u een overzicht van vele van de punten waarop wij uw boot keuren. Zo weet u precies wat u kunt verwachten.