Waarom boot-check?

  • Aangesloten bij EMCI
  • Advies in (preventief) onderhoud
  • Professioneel en onafhankelijk
KEURINGSKOSTEN Lees meer

EMCI Gecertificeerd

Waarom uw boot (periodiek) keuren?

Uw boot keuren

Voor uw veiligheid en die van uw passagiers, kennen we de APK (algemene periodieke keuring) bij auto's. Bij boten kennen we een dergelijke (wettelijke) regeling niet. Vreemd, vinden wij - en met ons veel van onze klanten. Voor uw boot geldt namelijk ook dat u hier veilig mee wilt kunnen reizen en een periodieke keuring helpt vroegtijdig (veiligheids) problemen aan het licht te brengen.

Bij een APK bootkeuring wordt het gehele vaartuig geïnspecteerd op vele tientallen essentiële onderdelen. Dit geeft u als booteigenaar een goed beeld van de staat van uw schip, boot of jacht. De keuring bestaat uit een zeer uitgebreide inspectie waarbij het vaartuig wordt beoordeeld op de conditie, achterstallig en toekomstig onderhoud, gebreken en veiligheid.

Wat houdt een (periodieke) bootkeuring in?

Een APK bootkeuring bestaat uit een zeer uitgebreide inspectie, waarbij de staat van het vaartuig en alle wezelijke gebreken worden vastgelegd in een overzichtelijke rapportage. Optioneel kan uw keuring aangevuld worden met o.a. een vlakdiktemeting of vochtmeting.

Waarderingswijze per geïnspecteerd onderdeel.

Alle geïnspecteerde onderdelen van het vaartuig worden beoordeeld volgens de vijfpuntenschaal zoals opgesteld door het EMCI, waarvoor de volgende schaalverdeling geldt: A: goed, B: ruim voldoende, C: voldoende, D: matig, E: slecht. De definitie van deze beoordelingen wordt per geïnspecteerd onderdeel aangegeven in een duidelijke rapportage.

Eindbeoordeling direct na de bootkeuring.

Elke keuring wordt  afgesloten met een persoonlijk gesprek met daarin een duidelijke uitleg over de beoordeelde punten. Eventuele gebreken worden met u besproken en wij voorzien u direct van onafhankelijk advies hoe om te gaan met deze eventuele gebreken en preventief onderhoud.