Osmose onderzoek

  • EMCI gelicentieerd
  • Professioneel en onafhankelijk
  • Verzekeringsgeldige rapportages

Veilig het water op!

Onafhankelijk- en maatwerkkeuringen voor pleziervaartuigen.

OSMOSE ONDERZOEK Direct plannen

EMCI Gecertificeerd

Osmose / vochtonderzoek

Wat is osmose?


vlakdiktemetingWanneer u op het punt staat een vaartuig aan te schaffen, dan is het van groot belang te weten of de romp van de boot vrij is van osmose. Osmose is een veel voorkomend verschijnsel waarbij water door de gelcoat het laminaat van het schip in dringt en daar reageert met de daar aanwezige stoffen en zuren. Deze zuurhoudende stoffen bouwen druk op achter de gelcoat, waardoor blazen en scheuren kunnen ontstaan. Wanneer de gelcoat op deze manier beschadigd wordt, zuigt het laminaat water op als een spons.

De kosten van osmose / vochtonderzoek

De kosten voor de deelkeuring van het onderwaterschip (inclusief osmose-onderzoek), bij polyester schepen, bedragen € 40,- per meter.

Osmose / vochtonderzoek

Wanneer u een boot of jacht heeft van polyester, dan is het van groot belang te weten of deze vrij is van osmose. Osmose komt met grote regelmaat voor in het onderwaterschip van polyester vaartuigen. Wanneer er zich osmose voordoet in uw vaartuig of het vaartuig dat u op het oog heeft, is het van belang te weten in welke vorm en fase de osmose zich bevindt. Dit is namelijk zeer bepalend voor eventuele herstelkosten. Het is dus van groot belang om in principe altijd een osmose onderzoek uit te laten voeren, wanneer u erover denkt een vaartuig aan te schaffen.

Voor een osmose onderzoek kan optioneel gekozen worden bij een algemene keuring van een pleziervaartuig maar kan tevens als deelexpertise worden uitgevoerd.

Osmose onderzoek door Boot-Check

Boot-Check gebruikt voor alle vochtmetingen een "Tramex Skipper Plus". Dit apparaat is een niet-destructieve vochtmeter voor het detecteren van vocht in polyester (glasvezel) en houten boten. Het gehele onderwaterschip wordt geïnspecteerd op blaasjes.

Wordt osmose geconstateerd dan zal dat nader onderzocht worden om zodoende vast te stellen wat precies de oorzaak is en waar het probleem zich in het laminaat bevindt. Bij een osmose onderzoek zal op een aantal plaatsen de antifouling laag weggekrabd worden om de staat van de gelcoat te beoordelen. Tevens zal bij osmose onderzoek altijd het vochtgehalte in het laminaat gemeten worden. Is het laminaat vochtig, dan heeft het schip een verhoogd risico om in de nabije toekomst echte osmose (de blaasjes) te ontwikkelen. Een vochtig laminaat lijdt echter niet per definitie tot osmose blaasjes (hierbij spelen diverse andere factoren een rol). Bij een osmose onderzoek beoordelen we overigens altijd het gehele onderwaterschip. We zullen hierbij o.a. het onderwaterschip "afkloppen" om te kijken of het laminaat nog overal goed vast zit.