• Internationale dienstverlening
  • Aangesloten bij EMCI
  • Keuringen voor verzekeringen

Huiddiktemeting

Een ultrasone huiddiktemeting van uw pleziervaartuig
Huiddiktemeting en vlakdiktemeting

U heeft een vaartuig op het oog en denkt erover dit aan te aanschaffen of wilt u de staat van uw eigen boot weten? Laat dan altijd een huiddiktemeting (ook wel vlakdiktemeting genoemd) uitvoeren. Hoewel het schip een keurige uitstraling kan hebben, kan dit toch zijn aangetast door elektrolyse of corrosie en is het dus belangrijk dat u op voorhand weet waar u achteraf aan toe zal zijn.

Wist u dat?

Veel verzekeraars eisen een onafhankelijk keuringsrapport voordat zij een vaartuig opnemen in de vezekering.

Wat is een vlakdiktemeting?

Bij een vlakdiktemeting wordt het schip visueel onderzocht, waarbij bijv. gekeken wordt of er aan de binnenzijde risicogebieden zijn op plaatsen waar bijv. altijd water staat of waar beton of ijzeren (loden) broodjes als ballast dienen. Eventuele risicovolle of moeilijk bereikbare gebieden worden geinspecteerd met een endoscopische camera.

De visuele inspectie wordt aangevuld met een onderzoek m.b.v. geavanceerde meetapparatuur waarbij de totale staat van uw boot, jacht of schip in kaart wordt gebracht, zonder dat daarvoor door verf- of andere conserveringslagen heen 'gekrabd' moet worden. Wij bepalen of er "zwakke" plekken in de huid voorkomen, zodat u op de hoogte bent van de actuele conditie van de scheepshuid.

Neem vrijblijvend contact op Bekijk onze tarieven

Waarom is het noodzakelijk dat uw vaartuig aan wal staat?

Om een gedegen huiddiktemeting uit te voeren, is het noodzakelijk dat het schip aan wal staat, het vlak vrij is van eventuele aangroei en tevens goed toegankelijk is. Dikke lagen antifouling kan de huiddiktemeting beïnvloeden. Daarom kan (in overleg met de eigenaar) op sommige plaatsen de antifouling laag moeten worden verwijderd. Het onderliggende verfsysteem kan intact blijven. Behalve bij schepen met dikke en onregelmatige koolteer kan het soms nodig zijn om plekken schoon te slijpen.

Uw boot laten (grit) stralen?

Wanneer u voornemens bent uw boot te laten (grit) stralen, dan adviseren wij eerst een huiddiktemeting uit te laten voeren. Deze meetresultaten kunt u overleggen aan het straalbedrijf, zodat deze zijn straalgradatie daarop af kan stemmen. Hiermee voorkomt u onbedoeld schade aan uw boot.